tiistai 25. huhtikuuta 2017

Yhteistoiminnassa asiakkaan parhaaksi


Joensuussa on oltu viime kuukaudet soten historian yhden suurimman muutoksen äärellä. Siun sote käynnisti toimintansa tammikuun ensimmäisenä päivänä. Kunnan hoidettavaksi jäi edelleen paljon asioita, eikä työllisyys ollenkaan tehtävistä vähäisimpänä. Työttömän asiakkaan palvelut ovat olleet melko lailla hajallaan aiemminkin, mutta uusi sote-kunta-rajapinta voi lisätä vaikeuskerrointa asiakkaan kokonaisuuden hallinnassa.

Miten tulevaisuudessa varmistamme asiakkaan koordinoidun palvelun ja riittävän tuen uudessa mahdollisesti entisestään pirstaloituneemmassa soten, kunnan, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluiden sekamelskassa? Miten käy paljon apua tarvitsevien ihmisten, kuten pitkäaikaistyöttömien, valtakunnallisessa sotessa? Itse uskon naivisti edelleen yhteistoiminnan voimaan. Sitä on tehtävä entistä voimakkaammin organisaatioiden joka tasolla, johdosta asiakasrajapintaan asti ja myös organisaatiorajojen yli.

Yhteistoiminnan lisäksi tarvitsemme palvelurakenneuudistusta, jota meillä itärajalla on lähdetty tekemään monella rintamalla niin sotessa kuin kunnassa. ODA-tuotteet tai vastaavat kaltaisensa eivät tietenkään päälle liimattuna vanhaan toimintaan tuo onnea asiakkaan prosessiin. Siksi meidän on ensin muutettava palvelut vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Meillä työllisyyspalveluita on uudistettu voimakkaasti mm. lisäämällä painopistettä pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyyn. Sotessa on lähdetty rakentamaan paljon apua tarvitsevien palveluita osana tulevia sote-keskuksia. Paljon apua tarvitsevissa ihmisissä ja perheissä on usein paljon pitkäaikaistyöttömiä, joten näiden asiakkaiden palvelukokonaisuuksissa on erityisen tärkeää eri toimijoiden välinen yhteistoiminta. Koska asiakkaan todellinen elämänpolku kulkee yleensä yli erilaisten hallinnollisten rajapintojen, meidän kannattaa kehittää palveluita yhdessä eri organisaatioiden kanssa.

Yksi olennainen ratkaisun avain meiltä vielä puuttuu, nimittäin asiakkaan yksi suunnitelmapohja. ODA:n omasuunnitelman avulla voidaan tulevaisuudessa varmistaa asiakkaan hallittu prosessi kentällä, jossa todellinen lisäarvo asiakkaalle syntyy tai on syntymättä. Asiakkaan kanssa yhdessä tehty suunnitelma voi toimia punaisena lankana asiakkaan polulla, jolla kulkee monta toimijaa joskus pitkänkin aikaa. Omasuunnitelma tulee säästämään myös rahaa ja resursseja, niin asiakkaan kuin organisaatioiden, kun turha poukkoilu paikasta toiseen ja päällekkäinen tohina vähenee.

Täältä itärajalta päin katsottuna näyttää siltä, että työttömien osalta käynnissä olevat uudistukset ovat enemmän mahdollisuus kuin uhka. Vaikeuksia tulee edelleen olemaan palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisessa, mutta ne eivät ole niin isoja kuin voisi kuvitella. Siksi koska täällä meillä on tapana tehdä ja sanoa: ”myö yhes”.


Teksti: Jaana Kurki
Projektipäällikkö, Joensuun kuntapilotti

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti