tiistai 9. toukokuuta 2017

Oirearviohack tarjosi sarjatulella ahaa-elämyksiä – voittajaksi valikoitui Lääkärihinta

”Valinta oli vaikea”. Siihen tiivistyy tuomariston tunnelmat Oirearviohackin tullessa päätökseen. Esikarsinnan kautta valikoituneet 11 tiimiä ylittivät ratkaisuillaan kaikkien odotukset. Tästä laajasta onnistujien joukosta voittajatiimiksi valikoitui lopulta kuitenkin eMedi Innovations Oy (Lääkärihinta.fi), jonka kehittämä silmäkuvasovellus hyödynsi konenäköä sekä kuva-analytiikkaa.  Kaikki hackathonissa tehdyt työt löytyvät täältä https://github.com/oirearviohack/ ja tunnelmia tapahtumasta voi katsella Twitteristä hashtagilla #oirearviohack

Vanajanlinnassa 5.-6.5. järjestetyssä #oirearviohack:issa tekniikan ja terveysalan osaajat kisasivat sähköisten oirearvioiden kehittämisessä. Osallistujajoukko oli todella monipuolinen ja sisälsi tiimejä niin suurista kuin pienistä yrityksistä – olipa osa muodostanut tiiminsä ihan vain tätä hackathonia varten. Monimuotoisuus oli todellinen rikkaus ja yhdessä tehden tiimit sparrasivat toisensa upeisiin suorituksiin. Voittajaksi valikoituneen eMedi Innovationsin silmäkuvasovelluksen lisäksi tuomaristo antoi kunniamaininnan ’Prostate radar’ tiimille, joka kehitti tapahtuman aikana eturauhassyövän oirearviopalvelun.


Hackathon on enemmän kuin osiensa summa
Perinteiseen kehittämiseen verrattuna hackathon mahdollistaa intensiivisen inspiraatioiden sarjan. Tahti on välillä päätä huimaavaa. Perjantai-iltana osallistujien välipitchaukset eli pikaesiintymiset osoittivat, että jokaisella tiimillä vahvuudet olivat hiukan eri alueilla ja kaikki pääsivät siten oppimaan toisiltaan. Haastetta oli lähestytty eri näkökulmista, mutta jokainen pyrki ratkomaan isoa, vaikuttavaa ongelmaa. Esimerkkeinä mainittakoon muun muassa ratkaisut epidemioiden leviämisen ehkäisyyn sekä puheen ja luonnollisen keskustelun hyödyntämiseen oireiden arvioinnissa.
Ideoiden ristiin pölytys antoi tiimeille paljon virikkeitä ja saattoi jopa muuttaa joidenkin alkuperäisiä suunnitelmia merkittävästikin. Hackathonissa tiimeiltä vaaditaankin kykyä määritellä selkeä ja rajattu tavoite sekä valmiutta sietää yllätyksiä – tai toisaalta uskallusta kääntää tekemisen suuntaa tarvittaessa nopeastikin. Vaativa konteksti pakottaa tiimejä keskittymään tavoitteensa saavuttamiseen, mikä näkyy työn intensiivisyydessä.

Yhteisöllisyys on hackathonien ydintä
Kilpailuasetelmasta huolimatta hackathonissa kaveria ei jätetä – ja kavereita ovat myös muut tiimit, jotka voivat edustaa ulkomaailmassa jopa samoista asiakkaista kilpailevaa organisaatiota. On hienoa nähdä henki, jossa apua uskalletaan pyytää, osaamista jakaa ja omistautuminen yhteiselle oppimiselle on vilpitöntä. Kun tuomaristo julkisti voittajatiimin, olivat kaikki vilpittömästi onnellisia voittajien puolesta.
Myös valmentajien eli osallistuvia tiimejä sparranneiden asiantuntijoiden näkökulmasta hackathonissa syntyy rajaa ylittävää vuorovaikutusta. Kun yleensä samat henkilöt tapaavat toisiaan vain neuvotteluhuoneissa, niin hackathonin intensiivinen tunnelma luo puitteet avoimemmalle ajatustenvaihdolle ja yhteistyönkin hahmottamiselle. Kehitettyjen ratkaisujen ohella saikin alkunsa useampi toteuttamiskelpoinen idea – niistä ehkä lisää myöhemmin.


Hackathoniin osallistuneet tiimit ja heidän alkuperäiset aiheensa:
Yhteensä 19 korkeatasoista tiimiä haki mukaan Oirearviohackiin, kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteon tuen ratkaisuja. Vertaisarvioinnin ja ennakkokarsinnan kautta mukaan valitut 11 tiimiä olivat:
Oy IBM Finland Ab & Duodecim: Duodecimin oirearviontipalvelun käyttö luonnollisen keskustelun kautta
Mediconsult Oy:  Mitatun vaikuttavuus- ja asiakaskokemustiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon asiakastyössä
Diske Oy: ”Laajennettu chatbot”, joka tuottaa monialaiseen tietoon perustuvia riskiarvioita ja toimintamalleja sekä suoraan asiakkaalle että ammattilaisille.
Tieto Finland Oy: Society4You-arviotyökalu kartoittaa kyselyllä käyttäjän osallisuuden kokemusta visuaalisella työkalulla
Tomi Tikkanen, Jaana Kurki, Arja Ranta-aho, Jukka Raisamo – ’Prostate radar’: Eturauhassyövän oirearvio
Atostek Oy: Flunssakarttasovellus tartuntatautiepidemioiden leviämisen reaaliaikaiseen seuraamiseen
Elisa Oyj: Omamittaustietojen (verenpaine) välittäminen Kantaan, kansantaloudellisten hyötyjen osoittaminen
eMedi Innovations Oy/Lääkärihinta.fi: Älykäs hoitoonohjauscase esimerkkioireesta ummetus. (Vaihtoivat hackathonin aikana aiheekseen silmäkuvien analyysisovelluksen)
Mediconsult Oy + Solita Oy: Älykkäiden oirearvioiden ja kansalaisten tuottaman datan hyödyntäminen epidemioiden reaaliaikaiseen seurantaan ja visualisointiin
W-W-W Weijo (W2E Oy, LeadIn):  W2E:n laiteriippumattomaan tiedon aggregointipalveluun liitetty visualisointi- ja havainnointikirjasto eri oirearviosovelluksiin integroitavaksi.
Dr.Peura Oy: Potilaan itsereflektointisovellus, joka seuraa potilaan tunnetiloja ja keinoälyn avulla oppii löytämään pienistä muutoksista vinkkejä tulevasta taudin uusimisesta.
Valmentajat ja muuta taustatietoa hackathonille löytyy osoitteesta www.oirearviohack.fi

Blogin kirjoittaja:

Ville Koiste, Sitra 
Twitter: @villekoiste

10.5.2017 Korjattu osallistujien nimiä.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti