perjantai 7. huhtikuuta 2017

Oirearviohackissa toukokuun 5. ja 6. kehitetään älykkäitä oirearviopalveluita

Omat digiajan hyvinvointipalvelut -hankkeessa (ODA) uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. Rakenteilla on sähköinen palvelukokonaisuus, joka hyödyntää sekä ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa että asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. ODAn myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäiväkin.

ODA:ssa tehdään monia asioita uudella tavalla. Yksi kehittämisen tapa, jota ollaan päätetty ODA:ssa käyttää, on hakea uusia ideoita toteutukseen hackathonien avulla. Hackathon (voidaan kutsua myös nimellä hackday tai hack) on fasilitoitu tapahtuma, jonka tavoitteena on saada toimiva sovellus tai muu tuotos. Ratkaisu ei välttämättä täytä kaikkia mahdollisia kriteereitä, vaan sillä pyritään vain todentamaan idean toimivuus ja löytää parhaat mahdolliset ratkaisut. Konseptina hackathon tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää kokeilevalla tavalla, luoda osaajaverkostoja sekä mahdollistaa tehokasta yhdessä oppimista ja rikastaa näkökulmia, joista ratkaistavaa ongelmaa tarkastellaan.Ensimmäinen ODA-hackathon järjestetään toukokuussa yhdessä Sitran kanssa Hämeenlinnassa. Tällöin keskitytään löytämään innovatiivisia ratkaisuja oirehavaintojen ja esimerkiksi kansalaisen aktiivisuuteen liittyvän, datan perusteella tehtävään koneelliseen päätöksenteon tukeen. Parhaimmilla ratkaisuilla on mahdollista päästä osaksi ODA-hankkeen kansallisia palveluja.

Tiimin työn tulos voi olla tapa käsitellä oirehavaintoja ja aktiviteettidataa tai sovellus, joka tuottaa näiden datojen perusteella asiakkaalle toimintasuosituksen, joka voi olla itsehoito-ohjeita tai suositus varata aika ammattilaiselle. Tarkoitus on viedä tapahtuman parhaat lopputuotokset tuotantoon osaksi tulevaa ODA-palvelukokonaisuutta. ODA-hackiin kutsutaan 5-10 tiimiä. Tapahtumaan voi ilmoittautua tiiminä tai yksin. Varsinaiset tiimit muodostetaan ennakkokarsinnan aikana.

Hackathoniin osallistumisesta maksetaan osallistujille kohtuullinen korvaus menetetystä vapaa-ajasta.
Näin mahdollistetaan ammattimaisesti toimivien tiimien osallistuminen. Parhaan toteutuksen tehneeltä tiimiltä (tai useammalta tiimiltä) voidaan hankkia varsinainen toteutus.

Tätä tilaisuutta ei kannata missata, kerää tiimi ja pistä päivä kalenteriin! Tapahtuma järjestetään toukokuun 5. ja 6.


Lisätietoja tapahtumasta:
Jaakko Korhonen, ODA-hanke, 050 328 5285, jaakko.korhonen@espoo.fi
Ville Koiste, Sitra, 0400 974 422, ville.koiste@sitra.fi

 

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti