tiistai 4. huhtikuuta 2017

Valmistaudumme tulevaan − virtsatieinfektion Oma-arvio

Muutama vuosi taaksepäin ei ollut kovinkaan yleistä, että virtsatieinfektioon olisi saanut reseptin ilman lääkärin vastaanottokäyntiä. Nyt kuitenkin tavoittelemme jo tilannetta, jossa osalla virtsatieinfektio-oireisista asiakkaista olisi mahdollisuus hyödyntää uudenlaista palvelua, jossa perusterveen naisen oireidenmukainen hoito onnistuu ilman fyysistä käyntiä terveysasemalla. Sähköinen asiointi on nykypäivää mitä erilaisemmilla palvelualoilla. Se on hyvä ja joustava palvelumuoto hoitaa asioita myös terveydenhuollossa. Uudet palvelumuodot kehittyvät kiivaaseen tahtiin ja digitalisaatio onkin jo ihan nurkan takana kun esimerkiksi Oda-tuotteita työstetään pilotointeja varten valmiiksi.

 Olemme viimeisen puolentoista vuoden aikana Tampereella parannelleet virtsatieinfektioasiakkaan hoitopolkua sujuvammaksi. Tampereella otettiin käyttöön sähköinen virtsatieinfektion esitietolomake vuonna 2015. Nyt Oda-projektissa työstämme silloin aloitetun virtsatieinfektio-oireisen perusterveen naisen hoitoprosessin hiomista vielä paremmaksi. Olemme kartoittaneet nykytilaa, tehnyt erilaisia mittauksia sekä PDSA muutoksia, jotta virtsatieinfektio-oireisen hoitoprosessi olisi mahdollisimman asiakaslähtöinen.


Nykytilaa kartoittaessamme seurasimme virtsatieinfektio-oireisten asiakkaiden yhteydenottotapoja hoitajaan. Yhteydenotot tapahtuvat sähköisellä lomakkeella, perinteisesti puhelimella tai hoitajan vastaanotolla. Yhteinen piirre seurannassa oli, että osalla niistä asiakkaista, joilla todettiin virtsatieinfektioon liittyvät oireet, hoidon toteutus ohjautui suoraan reseptipyyntönä lääkärin työlistalle ja he saivat sähköisen reseptin ilman lääkärin vastaanotolla käyntiä. Seurannassa lääkärin vastaanotolle päätyi siis vähemmän virtsatieinfektio-oireisia potilaita kuin lääkärin työlistalle reseptipyyntöjä. Olemme etsineet virtsatieinfektio-oireisen hoitoprosessista pieniä muutoskohteita, joilla on ollut positiivinen vaikutus hoidon sujuvuuteen.

Tutkimme kolmella terveysasemalla virtsatieinfektiopotilaan hoitoprosessia läpimenomittauksilla. Digihoitajiksi nimetyt hoitajat suorittivat mittaukset omilla terveysasemillaan. Mittaus alkoi asiakkaan yhteydenotosta ja päättyi siihen, kun asiakas sai tiedon reseptistä. Asiakkaalle osin näkymätön työ hoitoprosessissa sisältää useita manuaalisesti tehtäviä työvaiheita moniammatillisessa työyhteisössä. Läpimenoajoissa oli havaittavissa vaihtelua riippuen siitä, millä tavalla asiakas oli yhteydessä hoitajaan. Yhtenäisten toimintatapojen kertaaminen virtsatieinfektion hoidossa onkin seuraava toimenpide ennen uutta läpimenomittausta.

Seuraamme viikoittain myös sähköisten lomakkeiden määrää ja virtsatieinfektio-oirekäyntisyillä hoitajan vastaanotolla kävijöiden määrää. Vaikuttavuusmittari osoittaa sähköisen lomakkeen käytön olevan vielä vähäistä ja asiakkaat ohjautuvat usein virtsatieinfektioasioissa hoitajan vastaanotolle. Meillä on tässä kohtaa vielä tehtävää, jotta tavoittaisimme ne asiakkaat, jotka ovat uusien digitaalisten palveluiden optimaalisia käyttäjiä ja hyötyisivät niistä. Ihmiset käyttävät älypuhelimia ja tietokoneita jo niin sujuvasti, että he löytävät myös terveydenhuollon monipuolistuvat digipalvelut, jos me vain opimme markkinoimaan niitä riittävästi useiden eri kanavien kautta.

Toistamme huhtikuussa 2017 viime marraskuussa tehdyt hoitoprosessiin liittyvät mittaukset samoilla pilottiterveysasemilla. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tähän mennessä tehdyt muutostoimenpiteet ovat juurtuneet käytäntöön ja helpottavat asiakkaan asiointia ammattilaisten kanssa.


Näillä toimenpiteillä valmistelemme virtsatieinfektio-oireisen asiakkaan hoitoprosessia Oda-kelpoiseksi. Odotamme mielenkiinnolla tulevia aikoja.

Työntouhunkin keskellä olemme olleet iloisia siitä, kun saamme olla mukana kehittämässä omalla osuudellamme tätä suurta Oda-kokonaisuutta. Olemme oivaltaneet sen, että saamme panostuksemme vastapainoksi valtavasti ainutlaatuisia kokemuksia sekä aineetonta pääomaa, jonka arvoa ei voi edes mitata!


Teksti: Tampereen ODA-pilottiryhmä

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti