keskiviikko 13. syyskuuta 2017

Yhteistyö kansalaisille tarkoitettujen palveluiden suunnittelussa on tuottavaa ja kehittävää

Yhdessä toimimalla pyrimme löytämään ratkaisuja, jotka soveltuvat kaikille piireille käytettäviksi toimintamalleiksi. Pyörää ei lähdetä jokaisessa piirissä keksimään uudestaan ja tästä syystä kehitämme ODAa valtakunnallisesti laajassa yhteistyössä.

Yhteistyön tavoitteet

Eksotessa on tehty yhteistyötä sähköisessä asioinnissa jo vuodesta 2009, jolloin neljän tietohallintojohtajan kiinnostus heräsi kehittää ja pohtia uusia ratkaisuja yhdessä. Tästä lähtökohdasta syntyi vuonna 2009 Keksi-hankkeeksi ristitty kokonaisuus, johon Eksoten lisäksi kuuluvat Carea (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä), Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä alueen kunnat ja kaupungit.

Eksoten sähköisen asioinnin kehittäminen oli tässä vaiheessa aika paikallista, vaikka yhteisesti mietimmekin ratkaisuja. Voidaan myös sanoa, että maaperän muokkaaminen sähköiselle asioinnille alkoi tuolloin, eikä voitu vielä kovin paljoa puhua kansalaisen vastuuttamisesta, vaikka asia tiedostettiinkin. Näin kaukaa ajatellen kaikki mitä on tehty ennen nykyistä ODA-hanketta ovat kaikkine epäonnistumisineen luoneet pohjaa uuden ja paremman palvelun kehittämiselle. Kaikki virheet ja tietämättömyydestä aiheutuneet käyttöongelmat ovat hyvää tietoa tämän päivän palveluja rakennettaessa.

Keksi-hankeen jälkeen olimme mukana SADE-hankkeessa, jossa ensimmäisen kerran tavoitteena oli luoda linjausta ja kehittää valtakunnallisia toimivia järjestelmiä, joista hyvänä tuote-esimerkkinä on ajanvarauspalvelu. Vuonna 2016 aloitimme yhteistyön ODAssa ja yhtenä suurena keskeisenä tavoitteena on ollut ajatus hyvistä kansalaisten palveluista. Palveluja tuotetaan helpottamaan kansalaisen elämää sekä lisäämään terveyttä ja hyvinvointia. Vuosien saatossa haasteita on esiintynyt ja tulee esiintymään. Vanhoillakin asioilla on ollut taipumusta itsepintaisesti nostaa päätään, mutta onneksi meillä on nyt enemmän avaimia taklata haasteellisia asioita.

Yhtenä haasteena mainitsen teknisen kehityksen ja suuren joukon moniportaisuuden, jossa asioita rakennetaan todella moniammatillisesti useiden henkilöiden yhteistyössä. Vanha ajatus siitä, että tekniset henkilöt ja operatiivisten asioiden asiantuntijat ovat omissa nurkissaan, on tänä päivänä pitkälle nujerrettu.

Omasta näkökulmastani katsottuna haasteellista on ollut myös suuren organisaation toimintamallien muuttaminen. Etelä-karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on työntekijöitä yhteensä noin 6000 ja väestömäärä 131 000. Aiemmissa hankkeissa tuli ahmittua liian suurta palaa kerralla ja lopputuloksena oli, ettei missään saatu lopullista toimintamallia hiottua riittävän pitkälle. Tuotetta laajennettiin keskeneräisenä.

Palvelumuotoilu työvälineenä on hieno työkalu, jolla asiakkaan näkökulma on nostettu korkealle toimintaa ohjaamaan. Asiakkaiden palautteet ja ehdotukset on systemaattisesti kerättävä ja lähdettävä kehittämään niiden pohjalta.

Palvelumuotoilu auttaa meitä keskinäisen ymmärryksen löytämisessä. ODAn ketterä kehittämismalli on mielestäni hyvä. Tavoitteena on saada käyttöön minivaatimukset täyttävä tuote, jota kehitämme ketterästi palautteiden myötä. Aiemmin oli ajatus tuoda valmis tuote käyttöön, joka täyttää kaikki vaatimukset, mutta tällaiseenhan ei koskaan oikeasti ole päästy.
 


Enää emme ajattele, kuinka asiakkaita torpataan

Eksoten tavoitteena on kääntää laivan kurssi kokonaan ja keskeisenä ajatuksena on asiakkaan helppo yhteydenotto meidän palveluihin. Tätä tavoitetta kohti mennään ja tässä ODAn tuotteet ovat keskeisiä.

Yhteistyö ODAssa on sujuvaa, antoisaa ja palkitsevaa kaikkien toimijoiden kesken. Hyvät tavat tarttuvat ja niitä tekee mieli kokeilla omassa piirissä. Verkostoituminen on antoisa kokemus ja tuo lähelle uusia asiantuntijoita. Aina on joku kelle voi kilauttaa kiperien kysymysten kohdatessa. Kaiken työssä kokemani yhteistyön ansiosta olen oppinut paljon uusia asioita.


Teksti: IT Palvelupäällikkö Riitta Lehtonen, Eksote

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti