keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Epävarmuuden sietoa

Uusi vuosi on alkanut ODA-projektissa vauhdikkaasti ja tulevien viikkojen ja kuukausien aikana tulee tapahtumaan paljon: teknisten tietomallien ensimmäiset versiot valmistuvat kommenteille, ODA-palvelujen sisällöt valmistuvat ja olemme käynnistäneet yhteistyötä toisten kärkihankkeiden kanssa. ODAssa mukana olevat 14 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä valmistautuvat käyttöönottoihin ja pilotteihin. Toiminnallinen muutos asiakasprosesseissa on hyvässä vauhdissa.

ODA:ssa monia asioita tehdään eri tavalla kuin ennen. Ketterä kehittäminen tuo epävarmuuden tunteen heti näkyville, koska tuotoksia ja aikatauluja ei voida kiinnittää heti.  Vesiputousmalliseen kehittämiseen verrattuna epävarmuus siis siirtyy aikaisempaan vaiheeseen. Aikaisemmin jännitettiin vasta lähellä deadlinea, että ehditäänkö aikataulussa ja mitä kehitysprosessista tulee ulos. Tuotoksia viedään nopeasti käyttäjille ja reagoidaan palautteeseen.
 

Sovelluskehitystä on tehty nyt noin kuukausi Mediconsultin ja Solitan kanssa. (FHIR) -tietomalleista julkaistaan tällä viikolla ensimmäiset versiot. Niihin voi julkaisun jälkeen tutustua osoitteessa: https://github.com/omahoito/rfc/ Samoin muu ODA-lähdekoodi avoimilta osiltaan julkaistaan jatkossa täällä: https://github.com/omahoito

ODA:n sisältöjenkin osalta työtä tehdään edelleen täysillä. Lääketieteelliset sisällöt eli oirearviot, päätöksentuki ja hoitosuunnitelmapohjat ovat Tietämyskannan toimittajalla Kustannus oy Duodecimilla työn alla. ODA:n omien toimijoiden vastuulla olevia, sosiaalihuoltoon liittyviä sisältöjä työstetään kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Sisältöjen osalta tehtiin ensimmäiset palvelumuotoilukierrokset syksyllä ja näiden palautteiden perusteella on tehty osin isojakin muutoksia. Ammattilaisten palvelumuotoilukierros on juuri käynnistymässä.  
Sisältötyön osalta terveydenhuolto ja sosiaalihuolto ovat hyvin erilaisessa lähtötilanteessa. Terveydenhuollossa on pitkän tutkimustyön tuloksena syntynyt vahvaa näyttöä siitä, että tietty hoitomuoto vaikuttaa tietyllä tavalla tiettyyn sairauteen. Samoin on olemassa hoitosuositukset. Älykkäiden palvelujen rakentaminen on näin eri pohjalla kuin sosiaalihuollossa, jossa vastaavanlaista näyttöä ei ole. Tyhjästä ei kuitenkaan sosiaalihuoltoon liittyvässä sisältötyössä tarvitse lähteä. Sosiaalihuollon ilmiöitä on tutkittu paljon. Tämän vuoksi yhteistyö muiden kärkihankkeiden sekä THL:n ja yliopistojen kanssa on tärkeää, jotta jo olemassa olevaa tutkimustyötä ja siitä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää ODA:n sisältötyössä. Olemme käynnistäneet yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa eSotet-tutkimusverkoston, jotta saamme parhaan mahdollinen tuen työllemme. Tutkijat puolestaan saavat erittäin kiinnostavaa dataa. Tutkimusverkostoon haetaan uusia tutkijoita koko ajan.
 
Tällä hetkellä on käynnissä runsaasti projekteja, jotka työskentelevät osittain samojen asioiden parissa. Yhteistyö on tärkeää, jotta asiakkaiden näkökulmasta muodostuu loogisia ja saumattomia palveluketjuja. Virtuaalisairaala-hankkeen kanssa on pidetty useita arkkitehtuuriin ja asiakaspolkuihin liittyviä työpajoja. Uusia yhteistyökumppaneita on saatu mukaan, mm. toisista kärkihankkeista. Yhteistekemistä on aloitettu THL:n (Lasten ja perheiden palvelut), Sydänliiton (Neuvokas perhe, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) ja UKK-instituutin (VESOTE, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) kanssa. Lisäksi yhteinen kohderyhmä on tunnistettu I&O-kärkihankkeesta OSSI-hankkeen kanssa.
Vaikka ketterän kehittämisen mukanaan tuoma epävarmuus onkin haastava toisinaan hallita, keinoja sietokyvyn lisäämiseksi on hyvä pohtia joko itsekseen tai porukalla. Jo nyt piloteissa tehty työ on osoittanut meidän olevan oikealla tiellä eli ei siitä pienestä epävarmuudesta pidä olla ihan mahdottoman huolissaan.
 
Teksti: ODA:n hanketoimisto

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti