perjantai 20. tammikuuta 2017

Sähköiset omahoitopalvelut helpottavat palvelujen sekamelskaa myös pitkien etäisyyksien Lapissa

Sähköiset omahoitopalvelut sopivat erinomaisesti pitkien etäisyyksien alueelle. Ne tulevat helpottamaan arjessa pärjäämistä ja toimintakyvyn ylläpitämistä. ”Minustako omaishoitaja?” -pilotissa sähköisen hyvinvointitarkastuksen avulla omaishoitaja voi tunnistaa ja arvioida mahdollisia riskitekijöitä omassa ja hoidettavansa hyvinvoinnissa sekä keinoja vaikuttaa niihin. Älykkäät oire- ja hyvinvoinninarviot ohjaavat omaishoitajaa hyvinvointivalmennuksen kautta hyvinvointisuunnitelman tekoon oman ja hoidettavansa hyvinvoinnin tueksi.

Sodankylä on harvaan asuttu kunta, jossa on pitkät etäisyydet. Vilkastuneessa keskustaajamassa asuu noin puolet kunnan asukkaista, mutta toinen puoli asuttaa hiljaiseksi jäänyttä kolmeakymmentä sivukylää, joista suurimmasta osasta palvelut ovat pikkuhiljaa kadonneet. Ennen kylien vireyttä ylläpitäneet kaupat, koulut ja postit ovat sulkeneet ovensa ja siirtyneet kuntakeskukseen. Sivukylille on kuitenkin jäänyt suurin osa ikääntyvästä väestöstä, jotka tarvitsevat enenevässä määrin ajasta ja paikasta riippumattomia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Näihin lisääntyviin tarpeisiin pyritään vastaamaan kehitettävillä digitaalisilla omahoitopalveluilla. Sodankylän kunta on ODA-hankkeen pohjoisimpana alueena tuomassa syrjäseudun ja pitkien etäisyyksien näkökulmaa sähköisten omahoitopalveluiden maailmaan pilotoimalla ”Minustako omaishoitaja?” - yli 65-vuotiaiden omaishoitajien prosessia.

"Tässä on koetettu pärjätä"


Omaishoitajien haastatteluissa on noussut esille omaishoitajien voimavarojen riittämättömyys, arvostuksen puute, ammattilaisten tietämättömyys omaishoitajuudesta ja niin sanottu asiakkaan ”luukuttaminen” toimijalta toiselle. Samaan asiaan törmäsivät Sodankylän kehittäjätiimi jäsenet, jotka kokoontuivat keväällä 2016 pohtimaan omaishoitajien palvelupolkuja ja heille tarjolla olevien tukikeinojen kokonaisuutta. Palvelujen määrä on valtava, mutta kokonaisuus on sekava sekä ammattilaisen että asiakkaan näkökulmasta. Haastateltujen omaishoitajien mukaan apua on hankala saada, kun ei edes tiedä mistä voisi kysyä. Välttämättä kysyttäessäkään ei neuvoa ole annettu tai osattu antaa.

”Muistelen, että joku olisi puhunut omaishoidontuesta, mutten varmaan osannut sitä alkaa vaatimaan. Vasta kun omat voimat olivat jo niin lopussa ja omia somaattisia vaivoja alkoi olla melkosesti, soitin kotihoidon puolelle, että nyt ei enää jaksa jos ei saa äitiä vähäksi aikaa hoitoon johonkin.”
     - Haastateltu omaishoitaja

”Kyselin omaishoidontuesta, mutta minulle kerrottiin, ettei vuorotteluvapaalla ollessa voi sitä saada… Tuolloin olin jo joutunut töistä ottamaan virkavapaata ja liiton asiamies kertoi, ettei vuorotteluvapaa eikä virkavapaus estä omaishoidontukea. Veljeskodin sosionomi auttoi monissa asioissa ja ohjasi geriatrille joka viimein laittoi omaishoitohakemuksen vireille. ”
     - Haastateltu omaishoitaja

”Mieheni on 80v. ja itse olen 78v… Asumme 30km päässä kirkolta, eikä mieheni ole pystynyt ajamaan autoa vuosiin. onneksi tuli hankittua itse ajokortti vanhemmalla iällä, niin saan hoidettua asiat. Minulle itselle tehtiin pallolaajennus 2 vuotta sitten, mutta en saanut sen kummempaa tukea tai apua kotiin. Yöunet tahtoo itsellä olla niin huonot, että pakkaa väkisin väsyttämään. Mutta tässä tätä on koitettu pärjätä”
     - Haastateltu omaishoitaja

Palvelujen selkeyttämiseen ja asiakaslähtöiseen palvelumuotoiluun on tekemiemme haastattelujen perusteella todellakin tarvetta. Käyttäjien kanssa yhdessä kehitetyt sähköiset asiointikavanavat tuovat palvelujen käyttöön toivottua selkeyttä ja asiakkaan ”luukuttaminen” toimijalta toiselle vähenee. Sinänsä sähköisten palvelujen käyttö ei ole uusi asia ja ikäihmisetkin osaavat jo hyödyntää digitalisaation myötä kehittyneitä uusia toimintamalleja. On arvioitu, että yli 65-vuotiaista 67 % käyttää internettiä vähintään kerran kuukaudessa ja huomattava osa jopa päivittäin.
”Hieno juttu sähköisistä palveluista on että kun miehelleni tuli paha ihottuma, saimme videoneuvotteluna vastaanoton ihotautilääkärille ja olemme näin tavanneet häntä toistekin. Se on iso juttu, ettei minun tarvitse lähteä Rovaniemelle omalla autolla ajelemaan kun en oikein uskalla keskustassa ajaa.
     - Haastateltu omaishoitaja 


Sodankylän kehittäjätiimi kokoontui keväällä 2016 pohtimaan omaishoitajien palvelupolkua. Omaishoitajille ja heidän hoidettaville läheisilleen on olemassa paljon palveluja, mutta kokonaisuus on sekava niin asiakkaan kuin ammattilaisenkin näkökulmasta. Sähköiset palvelut tuovat palvelujen käyttöön toivottua selkeyttä ja asiakkaan ”luukuttaminen” toimijalta toiselle vähenee.

Maarit Hoppula
vs. johtava hoitaja/FM/ODA-projektipäällikkö
Sodankylän kunta, terveyspalvelut
maarit.hoppula@sodankyla.fi                          

Maija Eskola-Tuoma
ODA-projektikoordinaattori
Sodankylän kunta/Kehittäminen

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti