torstai 30. kesäkuuta 2016

ODA osallistaa asiakkaan

”Kun uutta tulee, sen tulee olla työntekijän näkökulmasta käytäntöä palvelevaa kehittämistä. Jos työntekijä kokee, että kehittämistyö ei näy käytännössä, se turhauttaa työntekijää. ODAn kanssa on kuitenkin toisin”.

Näin sanoo sosiaalityöntekijä Kaisa Kuusikko, joka on tehnyt sosiaalityötä vuodesta 2000 lähtien vammaispalveluissa. Kaisa osallistuu ODA-hankkeessa kehittämistyöhön ja toiminnallisten muutosten läpivientiin. Kaisa näkee, että sote-yhteistyön kannalta ODA antaa paljon mahdollisuuksia, ja tuo entistä enemmän myös sosiaalipalveluiden tekemää työtä näkyväksi terveydenhuollon rinnalle.

ODAssa asiakkaan ääni tulee työskentelyssä entistä paremmin kuuluviin. ODA-palvelut nopeuttavat, helpottavat ja selkeyttävät asiakkaan asiointia sosiaalipalveluissa; asiakas on aidosti oman asiansa asiantuntija ja nykyistä aktiivisempi toimija omassa asiassaan.

Kuvassa esiintyvä henkilö ei liity tekstiin.
”Kun nyt menemme asiakkaan luo tekemään palvelutarpeen arviointia ja laatimaan palvelusuunnitelmaa, emme välttämättä tiedä asiakkaasta muuta kuin sen, mitä hänen lähettämässään hakemuksessa ja lääkärinlausunnossa lukee. Se ei ole kovin paljon”, Kaisa sanoo. ”Ihanteellinen tilanne on, jos tulevaisuudessa asiakas on ODA-palveluita hyödyntäen tehnyt itse hyvinvointitarkastuksen ja arvioinut hyvinvoinnin arvion avulla mahdollisuuttaan saada esim. henkilökohtaista apua. Asiakas on etukäteen miettinyt tilannettaan ja toimintakykyään sekä valmistautunut työntekijän tapaamiseen. Asiakas ja työntekijä voivat yhdessä tehdä tarkennukset asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelmaan. Asiakas osallistuu asiansa läpikäyntiin huomattavasti enemmän kuin pelkästään tunnin kotikäynnillä.” Uudenlainen tapa toimia edellyttää sekä työntekijän että asiakkaan sitouttamista, tukemista ja ohjaamista uuteen työskentelytapaan.  
ODA-palveluiden kehittämisellä ja käyttöönotolla ei ole tarkoitus korvata asiakkaan ja työntekijän face to face -kontaktia. Ne ovat uusia, nykyaikaisia palveluita perinteisten rinnalle. ODA-palvelu antaa suuntaa-antavan toimintasuosituksen asiakkaalle, mutta lopullinen päätöksentekovastuu on edelleen työntekijällä. ”Sosiaalipalveluiden arvioinnissa ja päätöksenteossa huomioidaan koko ihmisen elämä ja hänen elinympäristönsä.  Asiat ovat usein hyvin monisyisiä, kaikki kytkeytyy kaikkeen. Asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen tarvitaan henkilökohtaista kontaktia asiakkaan ja työntekijän välillä. ” 

ODA osallistaa asiakkaan, ja Kaisan mielestä myös työntekijän: ”ODA on hyvä mahdollisuus jakaa ja levittää hyvät käytännöt valtakunnallisesti. Tätä mahdollisuutta ei jätetä käyttämättä!”

Tekstin kirjoittanut Ulla Hietala, ODAn projektisuunnittelija, Oulu

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti