tiistai 8. elokuuta 2017

Kohti pilotointia - yhteistyössä ennaltaehkäiseviä palveluja

Voimia antanut lomakausi on pian takanapäin ja lapset palaavat kouluihin keräämään uusia eväitä tulevaisuutta varten. Onhan jokainen lapsi-ikäluokka vuorollaan uusi lenkki tulevaisuuden tekijöiden ketjussa. Tänään 7-15-vuotiaat ovat 20–30 vuoden kuluttua luomassa kehittymisen edellytyksiä seuraaville koululaisikäluokille.

Kuva: Maiju Tirri, Kuopio
Kuopion kuntaprojektissa on peruskouluikäisten lasten ennaltaehkäisevä palveluprosessi, jossa pyritään tunnistamaan ajoissa huoli lapsen, nuoren tai perheen voimavaroista. Prosesseja tutkivat ja kehittävät moniammatilliset ryhmät useista eri lasten ja nuorten palveluista.

On ollut kiinnostavaa tehdä yhteistyötä Espoon ja Porvoon kanssa peruskouluikäisten lasten osalta sekä Turun, Tampereen ja Helsingin kanssa suun terveydenhuollon osalta. Samoin teknistä yhteistyötä niiden kuntien kanssa, joilla on samat perusjärjestelmät käytössä.

Muutosvalmennusten myötä Kuopion kouluterveydenhuollossa on tehty toiminnallisia muutoksia. Yhteistyötä on vahvistettu suun terveydenhuollon, oppilashuoltopalveluiden, perhepalveluiden, lastensuojelun avohuollon ja perhetyön kesken. On laadittu työmenetelmä tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja heidän perheidensä tunnistamiseen entistä tehokkaammalla huolen puheeksiotolla.

Huolen ilmetessä terveydenhoitajat voivat koota moniammatillisen asiantuntijaryhmän oppilaan ja hänen perheensä ympärille. Lisäksi kouluterveydenhuollossa on auditoinnin pohjalta laadittu yhteiset kirjaamisohjeet sekä tehostettu säännöllisesti seurattavaa tilastointia.

Menetelmää voisi hyödyntää oppilashuoltopalveluissa digitaalisena, mikäli eri toimijoiden asiakastietojärjestelmiä saadaan yhtenäistettyä.

Kuva: Maiju Tirri, Kuopio
Suun terveydenhuollossa on muutosvalmennusten myötä tehty toiminnallisia muutoksia ja vahvistettu yhteistyötä kouluterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. On otettu käyttöön suuhygienistin ja hammashoitajan tehostettu ennaltaehkäisevä vastaanotto sekä kehitetty omahoidon vastaanoton työkaluja alle 18-vuotiaille ja asiakkaille, joilla on puutteita suunterveyden hoidossa.

On myös kehitetty toimintamallia, kun suun terveydenhuollon ammattilaisella on huoli lapsen tai nuoren suun terveydentilasta – mikäli esimerkiksi ei saavuta vastaanotolle.

ODA-palveluissa on ollut haastetta löytää soveltuvia mittareita lasten ja perheiden käyttöön. Erityisasiantuntija Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja Kuopio ovat yhdessä kehittäneet elämänhallinnan itsearviointimittaria, joka on nyt sovellettu peruskouluikäisille ja heidän perheilleen. Se pilotoidaan loppuvuoden aikana. Pilotointiin osallistuu kolme terveydenhoitajaa, kolme kuraattoria ja kolme psykologia. Kussakin kolmessa valitussa koulussa pilotoidaan yhden ikäluokan oppilaiden ja perheiden kanssa menetelmän käyttöä kunkin ikäryhmän terveystarkastusten yhteydessä. Ikäryhmiksi on valikoitunut 2.-, 6.- ja 9.-luokkalaiset.


Lapset ja nuoret tekevät tulevaisuuden - ei ole samantekevää miten se tapahtuu. Hyvinvoivista, ei syrjäytyneistä lapsista ja nuorista tulee vastuullisia toimijoita, jotka vastaavat haasteisiin tulevaisuuden digitaalisilla työkaluilla.

Kuva: Maiju Tirri, Kuopio

Teksti: Katriina Kankkunen, Kuopion ODA-projektipäällikkö

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti