maanantai 18. joulukuuta 2017

Työkyky-tiimistä tukea työllistymiseen ja hyvinvointiin

Olemme Porvoossa valmistautuneet noin vuoden verran ottamaan käyttöön ODA-projektissa kehitettävät palvelut pitkäaikaistyöttömille porvoolaisille. Työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat olleet Porvoossa, kuten valtakunnallisestikin, korkealla tasolla viime vuosien ajan. Työttömyys on inhimillisen haitan lisäksi merkittävä kustannus yhteiskunnalle. Työttömyydellä on vahva yhteys terveyden ja hyvinvoinnin ongelmiin. Erot kuolleisuudessa työttömien ja työllisten välillä ovat merkittävät. Voimmeko omilla digiajan hyvinvointipalveluilla ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja samalla säästää veroeuroja?

Porvoon kaupungille työttömyys aiheutti alkuvuonna 2017 keskimäärin lähes 740 000 euron kustannukset kuukausittain. Pitkäaikaistyöttömät käyttivät vuonna 2015 neljä kertaa enemmän sosiaali- ja terveyspalveluita kuin vastaavan ikäiset muut porvoolaiset. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi tulevat Te-palvelut ja työttömyysturvan kustannukset.

Pilotissa olemme todenneet, että liian monen porvoolaisen työttömyys pitkittyy ja toimintakyky alenee, samalla kun työtön käyttää useita eri sote- ja te-palveluja päällekkäin. Työtön työnhakija turhautuu ja ammattilaisten aika valuu hukkaan. Prosessimme nykytilan kuvauksessa todettiin, että osa asiakkaista pyörii sattumanvaraisesti palvelujärjestelmässä. Sekavasta alkutilanteesta huolimatta käynnistimme Työkyky-tiimi kokeilun.

Työkykytiimi on kokoontunut elokuusta lähtien. Tiimissä ammattilaiset ohjaavat asiakkaita oikeaan työ- ja toimintakykyä lisäävään palveluun. Kunnianhimoiseksi tavoitteeksi asetimme tiimiin tulevien asiakkaiden työttömyyden pitkittymisen ehkäisyn sekä asiakkaiden toimintakyvyn parantamisen. Siihen nähden olemme vielä alkutaipaleella. Virta pitkäaikaistyöttömyyteen on kääntynyt laskuun lähinnä työllisyyden parantumisen takia. Työmarkkinatuen kuntavastuun piiriin kuuluvien määrä on edelleen korkealla tasolla.

Kokeiluun on syksyn aikana osallistunut noin 50 asiakasta. Kaikille asiakkaille on löytynyt vastuutyöntekijä ja jatkopolku. Asiakkaan kokonaistilanteen katsominen sekä yksi vastuutyöntekijä aiemman kolmen sijaan säästävät merkittävästi työaikaa ja parantavat asiakkaan palvelua.

Työllistymisen esteet ovat moninaisia eritasoisista terveys- ja päihdeongelmista matalaan itseluottamukseen

Työttömyyden taustalla olevien syiden työstäminen asiakkaan kanssa lisää mahdollisuuksia palata työelämään. Tiimin ammattilaiset osaavat kohdata ja auttaa myös erittäin vaikeassa asemassa olevia asiakkaita. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita kehittämällä voidaan tukea asiakkaan toimintakykyä, vaikka työllistyminen ei olisikaan realistinen vaihtoehto.

Tiimin kokemusten perusteella palveluita kehitetään enemmän asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Joulukuun alusta alkaen työttömien pilotissa toimii sosiaaliohjaaja, joka kehittää työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointia osana työkokeilua. Uudenlaisen palvelun avulla asiakas voi edetä kohti työllistymistä tai muuta hänelle sopivaa palvelua.

Lähtökohdat kehittämistyölle ovat hyvät. Työkykytiimiin osallistuvat ammattilaiset lähes kaikista keskeisimmistä työttömien palveluista. Työttömyyden kehitys näyttää tällä hetkellä valoisammalta kuin vuosiin, mikä ehkäisee tehokkaimmin työttömyyden pitkittymistä. Porvoossa tilanne on vielä muuta Uuttamaata parempi. Kaupunki on panostanut pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen palkkatuella ja työllisyyspalveluja on kehitetty pitkäjänteisesti.

Hyvinvointitarkastus motivoi kuntalaisia pitämään huolta omasta hyvinvoinnista

Porvoon osahankkeessa ovat työttömien lisäksi opiskeluterveydenhuollon ja äitiysneuvolan pilotit. Teemat ovat osin yhteiset, sillä myös lapsiperheille ja nuorille vanhempien työttömyys on merkittävä hyvinvointiriski. Toiminnan muutos on hyvässä vauhdissa ja siihen osallistuu terveydenhoitajia, lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, Te-toimiston asiantuntijoita sekä johtoa.

Uskomme, että uusilla digitaalisilla palveluilla voimme tarjota kuntalaisille nykyistä enemmän tietoa ja mahdollisuuksia toimia oman hyvinvoinnin ja työllistymisen eteen. Eniten säästöä voidaan saada päällekkäisiä palveluja käyttävien kuntalaisten palveluissa.

Teksti: Mervi Makkonen, Porvoon Oda-hankkeen projektipäällikkö

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti